موضوعات = مدیریت
مدل پویا تدوین استراتژی و فرایندهای کسب و کار، حلقه گمشده سازمان های معدنی و صنعتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22034/smsj.2023.362538.1731

فائزه قنادزاده؛ شمس السادات زاهدی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمد منتظری


شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای تله‌های شایستگی؛ کاربست روی‌آورد دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22034/smsj.2023.385927.1870

اردشیر شیری؛ راضیه باقرزاده خدا شهری؛ حامد قاسم پور


تبیین نقشه راهبردی مدیریت نااطمینانی زنجیره تامین صنایع غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.22034/smsj.2024.428263.1955

فاطمه سلطانی هوراند؛ محمد رحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده


تحلیل پدیدارشناختی مدیریت جهادی با بهره گیری مفاهیم و نظریه های مدیریت کسب و کار

دوره 15، شماره 57، فروردین 1403

10.22034/smsj.2023.377195.1768

ابوالقاسم ابراهیمی؛ محمد صادق میرزائی؛ امین نیکبخت


ارائه مدل شناسایی موانع رفتاری در پیاده‌سازی طرح‌های تحولی (مورد مطالعه: بانک شهر)

دوره 15، شماره 57، فروردین 1403

10.22034/smsj.2023.369362.1750

حمیدرضا یزدانی؛ رضا اکبری اصل؛ مهرزاد شیرازی


قابلیت های سکوی توانمند ساز نوآوری ارزش پیشنهادی بازیگران در کسب و کار ها

دوره 15، شماره 57، فروردین 1403

10.22034/smsj.2023.385817.1803

مریم تعمت الهی سروستانی؛ معصومه حسین زاده شهری؛ محمد علی بابایی زکلیکی


طراحی مدل حاکمیت شرکتی درنظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی بانکی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1403

10.22034/smsj.2023.370074.1751

هادی نیک قلب؛ سعید صیاد شیرکش؛ فریده حقشناس کاشانی


ارائه چارچوب ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی پارک‌های علم و فناوری کشور

دوره 15، شماره 57، فروردین 1403

10.22034/smsj.2023.374096.1756

نیکا خواجه پورشیروان؛ پرویز ساکتی؛ کاوه تیمورنژاد


پیشایند راهبردهای تمایز در شرکت های صادراتی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1403

10.22034/smsj.2023.363802.1735

ترکان علی پور؛ رامین بشیر خداپرستی


تجربه زیسته تیم‌های استارت‌آپی دانشگاهی (مورد مطالعه: مشارکت‌کنندگان طرح نوآی دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 14، شماره 56، دی 1402

10.22034/smsj.2023.180689

فرنوش اعلامی؛ علی اصغر سعدآبادی؛ شراره صادقی؛ شهاب نصیری نیا


ارایه مدل هم آفرینی ارزش در شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا

دوره 14، شماره 56، دی 1402

10.22034/smsj.2022.366754.1741

مرتضی حاجی حسینی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ مسعود کیماسی


طراحی ساختار علی مدل مدیریت زنجیره تامین توزیع شده هوشمند در صنعت دارو با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی

دوره 14، شماره 56، دی 1402

10.22034/smsj.2023.366744.1742

عاطفه عبدالهی؛ مصطفی ابراهیم پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی


شناسایی الگوی پیشایندها و نتایج خودتوسعه‌ای رهبری در سازمان‌ها

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 161-189

10.22034/smsj.2023.176427

مهدی صحرائی بیرانوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ اباصلت خراسانی؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ راحله پیری نرگسه


تبیین تمایل به اقتصاد مشارکتی در سکونت‌گاه مشارکتی

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 161-189

10.22034/smsj.2023.176429

نعیمه تقوی؛ ندا روستائی؛ ابوالفضل شرافت؛ علیرضا پاک گوهر


بررسی رفتار توده‌ای متقابل میان بازار نفت خام و بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 229-246

10.22034/smsj.2023.362922.1734

محمد اصولیان؛ سعید اسلامی بیدگلی؛ فرزام نیکومرام


شناسایی و تبیین رقابت در جایگاه‌یابی استراتژیک صنعت پوشاک

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 299-317

10.22034/smsj.2023.176433

محمدمهدی پرهیزگار؛ توحید علیزاده حسین حاجلو؛ محمدتقی امینی؛ سیده معصومه غم خواری