کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
مدل توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد ایران

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 287-305

10.22034/smsj.2022.130607

هما درودی؛ کریم رستمی زاده؛ علی محمدی


ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 1-17

10.22034/smsj.2022.133677

حسان العجی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 123-143

10.22034/smsj.2022.125228

رضا اسماعیل پور؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد


برندسازی استراتژیک

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 21-43

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ شهرام خلیل‌نژاد


راهکارهای دستیابی به الگوی مرجعیت خبری شبکه‌های اجتماعی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 111-142

طاهر روشندل اربطانی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ آرزو سلطان محمدی