کلیدواژه‌ها = پویایی سیستم
مدل‌سازی پویای بهینگی زنجیره تأمین صنعت برق کشور

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 205-227

مجتبی امیدیان؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه


تراژدی منابع مشترک در استفاده از منابع آب‌های زیر زمینی در بخش کشاورزی

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 77-98

مهدی مقدم منش؛ سعید پورمعصومی لنگرودی


راهبرد پویایی‌شناسی تأثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان

دوره 2، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 103-122

سیدحبیب‌الله میرغفوری؛ علی مروتی‌ شریف‌آبادی؛ مرتضی مداح