کلیدواژه‌ها = صنعت پتروشیمی
ارزیابی وضعیت اقیانوس آبی نظام برنامه‌ریزی راهبردی سازمان

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 269-285

مهدی جلالیون؛ مانی آرمان؛ سید یعقوب حسینی


طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب