کلیدواژه‌ها = نوآوری باز
طراحی الگوی نوآوری باز صنعت طلای ایران

دوره 14، شماره 54، تیر 1402، صفحه 265-290

10.22034/smsj.2023.311124.1560

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی کریمی زارچی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علی صفّاری‌دربرزی


طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 245-268

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده