کلیدواژه‌ها = فراترکیب
الگوی راهبردی برنامه‌ریزی منابع سازمان دانش‌محور

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 83-103

10.22034/smsj.2022.157947

عبدالحسین قاضوی گرمه؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ میثم شیرخدایی


فرا ترکیب علامت دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 105-134

10.22034/smsj.2022.152228

عاطفه فتحی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه


راهبردهای تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 45-64

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


مدل منظومه‌ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 95-111

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


استراتژی طراحی مدل‌ تولید پایدار صنایع

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 75-96

مهروز ایرجی؛ احمدرضا قاسمی؛ حسن فارسیجانی؛ رسول ثانوی‌فرد


راهبرد رفتار مبتنی بر الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 103-117

سعید عامری؛ عباس خدادادی؛ ابراهیم حاجیانی