کلیدواژه‌ها = مدیران ارشد
الگوی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 25-48

محمدرضا تقوا؛ رامین دهقانی؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب


آسیب‌شناسی تفکر راهبردی مدیران ارشد و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 255-284

احمد سلمانی قهیازی؛ نبی‌اله دهقان؛ رضا انجم شعاع؛ صمد فتحی