کلیدواژه‌ها = رهبری
شناسایی الگوی پیشایندها و نتایج خودتوسعه‌ای رهبری در سازمان‌ها

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 161-189

10.22034/smsj.2023.176427

مهدی صحرائی بیرانوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ اباصلت خراسانی؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ راحله پیری نرگسه


شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه‌های مؤثر بر رهبری چابک در سازمان‌های دانش‌بنیان

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 169-191

10.22034/smsj.2022.157948

فریبرز فتحی چگنی؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند


تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 201-222

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 17-38

سید یعقوب حسینی؛ علی پوزش؛ شهربانو یداللهی