کلیدواژه‌ها = نوآوری
مدل‌سازی شناختی-هیجانی تبلیغات یکپارچه

دوره 14، شماره 54، تیر 1402، صفحه 213-244

10.22034/smsj.2023.170069

اللهیار قاسمی؛ احمد راه چمنی؛ حمیدرضا سعیدنیا


تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 245-264

10.22034/smsj.2022.157946

مهدی اجلی؛ محمد مهدی مظفری؛ هومن طلوعی


الگوی ناحیه نوآوری دانشگاهی به‌منظور تحقق سیاست‌های دانشگاه کارآفرین

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 213-230

10.22034/smsj.2022.125343

عباس زارعی هنزکی؛ هاشم آقازاده؛ مهین رحیم پور


راهبردهای تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 45-64

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


مدل منظومه‌ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 95-111

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلان حکمرانی نوآوری

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 113-138

حسین محمدخانی غیاثوند؛ محمدرضا محمدعلیها


طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه‌های ارتقای آن در شرکت‌های تولیدی

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 19-51

علیرضا علی احمدی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ ناهید ساروی مقدم


شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 89-106

بهروز قلیچ‌لی؛ عاطفه مکانی


ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تأثیر آن بر نوآوری سازمانی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 145-167

جعفر بیک‌زاد؛ فریبا سلطانی


تحلیل راهبردی کارکردهای مدیریت کیفیت جامع و رفتار مشتری

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 153-172

داوود طالبی؛ پرویز دبیر؛ پرنیان امامی


نیروهای رقابتی و کاربرد دانش برای بهبود عملکرد زنجیرة تأمین

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 165-192

کامبیز شاهرودی؛ فاضله بابایی قاسم‌آبادی


اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های هلدینگ

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 101-123

سید محمد میرمحمدی؛ محمدمهدی ایزدخواه؛ سید محمدحسین حسینی


تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 113-126

سید محمد مقیمی؛ اصغر صدقی زاده؛ احمد جعفرزاده کوچکی؛ عزت نظری