کلیدواژه‌ها = رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک‌های علم و فناوری ایران

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 247-269

10.22034/smsj.2022.152223

داریوش پورسراجیان؛ محمد سعید تسلیمی؛ علینقی مشایخی؛ علی حاجی غلام سریزدی؛ مژگان سلطانی