کلیدواژه‌ها = راهبردهای رقابتی
راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 141-159

سید وحید عبادی؛ حنیف کازرونی؛ داریوش سمنانی


تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 155-175

عبدالحسین کرمپور؛ ابوالقاسم ابراهیمی