کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری سازمانی
واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی

دوره 10، شماره 40، بهمن 1398، صفحه 107-128

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 61-81

محمود خواجه پور؛ حسن فارسیجانی؛ الدار صداقت پرست