کلیدواژه‌ها = خط‌مشی‌گذاری
سناریوهای آینده‌ی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 181-204

وجه الله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


یکپارچه‌سازی شاخص‌های خط‌مشی‌گذاری فرهنگی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 19-44

آلما فرامرزی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی