کلیدواژه‌ها = ارزش برند
الگوی خلق ارزش برند در چارچوب آمیخته بازاریابی برند

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 113-130

فریده رضایی‌فرد؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


ارزیابی راهبردهای برند لوازم خانگی داخلی و خارجی از دید مشتریان ایرانی

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 97-112

یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان؛ مجید محمدزمانی؛ امین انصاری