کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 4
1. منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 19-43

شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ زعیمه نعمت الهی


2. ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 19-36

زهره زندیه؛ سعید صفری؛ ناصر یزدانی؛ مصطفی قاضی زاده


3. تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 151-171

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی