کلیدواژه‌ها = اجرای استراتژی
تاثیر ادراک‌شده عوامل تنوع نیروی کار بر اجرای موثر استراتژی

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 25-45

10.22034/smsj.2023.176430

طاهره سادات سلامی؛ حسین رحمان سرشت


چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 123-143

10.22034/smsj.2022.125228

رضا اسماعیل پور؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد


همسوسازی اجرای طرح‌های پژوهشی با استراتژی پژوهش

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 165-188

ناصر شهسواری‌پور؛ حسین صیادی تورانلو؛ شهلا حیدربیگی


سبک‌های مدیریت تعارض در اجرای موفقیت آمیز استراتژی‌های سازمانی

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 97-114

فریدون احمدی؛ تورج حسن زاده؛ بهیه فرجی