کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
طراحی مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیر سازمانی

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 307-330

10.22034/smsj.2022.152224

نوید شریفی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ امیر یوسفلی


منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران

دوره 10، شماره 39، آذر 1398، صفحه 19-43

شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ زعیمه نعمت الهی


عوامل مؤثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 113-128

حامد دهقانان؛ وحید ناصحی فر؛ جهانیار بامدادصوفی؛ مرتضی خان محمدی اطاقسرا


تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 151-171

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


طراحی مدل راهبردی اثربخش به ‌منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 91-115

غلامعلی طبرسا؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ محمد قهرمانی؛ سراح الدین محبی


بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب‌و‌کار

دوره 4، شماره 14، شهریور 1392، صفحه 105-124

مجتبی رفیعی؛ معصومه حبیبی؛ علی‌رضا علی‌احمدی؛ محمد موسوی؛ محمد کرمانی


ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 141-159

علیرضا مؤتمنی؛ محمد جوادزاده؛ مهدی تیزفهم