نویسنده = رسول ثانوی فرد
ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 191-205

رسول ثانوی فرد؛ محمد احمدی؛ علی حمیدی زاده


طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 245-268

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده