نویسنده = حسین رحمان‌سرشت
الگوی هوشمندی بنگاه‌های مادر و شیوه مادری آن در مدیریت کسب‌وکارهای تابعه

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 169-192

عبدالله اسدزاده؛ حسین رحمان‌سرشت


الگوی تعامل استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 15-42

محمد‌علی سبحان‌اللهی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ فرزانه اصلی‌بیگی