نویسنده = میترا امجدی کیوی
ارزیابی راهبردی الگوی دورکاری کارکنان

دوره 4، شماره 14، شهریور 1392، صفحه 53-73

حمید رامین‌مهر؛ محبوبه ادراکی؛ سیده سمانه توکلی؛ میترا امجدی کیوی