نویسنده = احمد روستا
تبیین و اعتباریابی راهبرد توسعه صادرات سنگ کشور ایران

دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 81-112

غلامحسین خورشیدی؛ احمد روستا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهرام شکوری


تدوین الگوی توسعۀ صادرات سنگ‌های تزئینی کارشده ایران

دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 227-267

احمد روستا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ سید محمود حسینی؛ اکبر لرپری زنگنه


طراحی و اعتباریابی مدل بازدارندگی جابجایی مشتریان صنعت لوازم خانگی

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 39-53

میترا مهاجری؛ احمد روستا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ محمود حسینی


تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینانه

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 17-35

یاسمین رازقی؛ احمد روستا؛ منیژه قراچه؛ اکبر عالم تبریز


الگوی طراحی توانمندسازهای گرایش به شناسه

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 113-139

احمد روستا؛ اکبر عالم تبریز؛ علی اکبر امین بیدختی؛ بهداد خوئینی