نویسنده = بهروز دری
طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب


تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 79-105

علی رضاییان؛ بهروز دری؛ غلامعلی طبرسا؛ علی آقایی


تبیین الگوی توسعة شایستگی‌های برند شخصی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 93-112

سید محمود حسینی؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ صدیقه صائمیان