نویسنده = محمد اسماعیل فدایی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 19-39

محسن پارساجم؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهمن حاجی پور؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


2. الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 115-129

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ محمدرضا خلیلی؛ محمد سعادتمند