نویسنده = سعید صفری
الگوی اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته

دوره 10، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 237-261

الهه براری نیا؛ رضا عباسی؛ سعید صفری


ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 19-36

زهره زندیه؛ سعید صفری؛ ناصر یزدانی؛ مصطفی قاضی زاده


الگوی بهره‌گیری از عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ها در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 163-178

محمد حسین عسکری؛ علی حسین کشاورزی؛ سعید صفری