نویسنده = حسن فارسیجانی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 61-81

محمود خواجه پور؛ حسن فارسیجانی؛ الدار صداقت پرست


2. استراتژی طراحی مدل‌ تولید پایدار صنایع

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 75-96

مهروز ایرجی؛ احمدرضا قاسمی؛ حسن فارسیجانی؛ رسول ثانوی‌فرد