نویسنده = سنجر سلاجقه
الگوی خط‌مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 213-231

مهدی مصلحی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پور کیانی


شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری

دوره 10، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 175-205

فرهاد قیصری؛ سنجر سلاجقه؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ ایوب شیخی


تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 201-222

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


تبیین الگوی ارزش‌گذاری دستگاه‌های اجرایی برای نیل به سطح بلوغ مدیریت دانش

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 191-216

فروغ فرزان؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ ایوب شیخی


یکپارچه‌سازی شاخص‌های خط‌مشی‌گذاری فرهنگی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 19-44

آلما فرامرزی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی