نویسنده = ناصر یزدانی
تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر مداخله‌گری هویت برند

دوره 10، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 99-121

شیما مشهدی رمضان؛ ناصر یزدانی


ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 19-36

زهره زندیه؛ سعید صفری؛ ناصر یزدانی؛ مصطفی قاضی زاده


رابطه سبک تصمیم‌گیری مدیران با عملکرد سرمایه‌گذاری آنان

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 39-60

امیررضا عباسی؛ محسن ناظم بکائی؛ ناصر یزدانی


بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف‌کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 19-35

اعظم نقابی؛ محسن ناظم بکایی؛ ناصر یزدانی


الگوی خلق ارزش برند در چارچوب آمیخته بازاریابی برند

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 113-130

فریده رضایی‌فرد؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی