دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، فروردین 1401 

مروری

4. چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

رضا اسماعیل پور؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد


11. الگوی استراتژیک دوسوتوانی مزیت رقابتی و مشروعیت اجتماعی: مطالعه موردی گروه صنعتی گلرنگ

شیوا سلامات؛ مهدی حقیقی کفاش؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ سیدصالح ترکستانی


14. الگوی پیشران‌های شایسته‌سالاری در نظام اداریِ مناطق کم‌برخوردار

عبدالباسط مرادزاده؛ محمد عثمان حسین بر؛ حبیب الله سالارزهی