دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، فروردین 1401 

پژوهشی

ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری

صفحه 1-17

حسان العجی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


الگوی استراتژیک دوسوتوانی مزیت رقابتی و مشروعیت اجتماعی

صفحه 19-38

شیوا سلامات؛ مهدی حقیقی کفاش؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ سیدصالح ترکستانی


طراحی چارچوب آینده‌نگاری توسعه منطقه‌ با محوریت تحولات اجتماعی و فرهنگی

صفحه 73-95

حبیب زارع احمدآبادی؛ محسن رضا آخوندزاده؛ علی صفاری دربرزی


چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

صفحه 123-143

رضا اسماعیل پور؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد


مکانیزم‌ّها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی

صفحه 165-187

محمدجواد عصارزاده؛ حمید رضا عامل اردستانی؛ حسین ستوده آرانی


الگوی پیشران‌های شایسته‌سالاری در نظام اداریِ مناطق کم‌برخوردار

صفحه 267-282

عبدالباسط مرادزاده؛ محمد عثمان حسین بر؛ حبیب الله سالارزهی


شناسایی و سطح بندی مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری

صفحه 283-298

سعیده شیردل؛ حامد دهقانان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی حقیقی کفاش