دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تیر 1400 

پژوهشی

1. کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه

صفحه 1-18

روح اله باقری؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری


3. راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های حیاتی در کشور ایران

صفحه 37-57

محمدمهدی ارشادی؛ حنبف کازرونی؛ حسین حسن پور


4. تاثیر منطقه گرایی بر گردشگری سلامت در کشورهای مسلمان

صفحه 59-70

حسن مخملی؛ سمیرا متقی؛ آذر صفری؛ فرزانه صادقی


5. طراحی مدل آوای سازمانی در سازمان‌های دولتی

صفحه 71-85

احمد علی یزدان پناه؛ امیر احسانی؛ عین الله خاقانی


6. تبیین الگوی توسعه رویکرد استاد-شاگردی در تسهیم دانش ضمنی

صفحه 87-113

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ اکبر گلدسته؛ الهه سلیمان زاده


8. تبیین راهبردهای مراکز رشد دانشگاهی به منظور جهش تولید

صفحه 139-156

سید مجتبی حسینی بامکان؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان؛ میلاد ضیائیان


9. تبیین و تحلیل ضمانت در اسناد تجاری

صفحه 157-172

بهمن الفی؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


11. سناریو نویسی راه‌کارهای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار

صفحه 189-203

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه؛ مهدی ابراهمیم زاده؛ الله یار بیگی فیروزی


13. مدیریت دانایی در مسیر آینده

صفحه 221-235

بهزاد آسمان نسب؛ محسن قدمی