دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1399 

علمی-

1. ارائة الگوی اکتشافی ارتقای ارتباط دانشگاه با صنعت

صفحه 1-20

منیژه قره‌چه؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد؛ نقی میرزایی


مستخرج از رساله

2. ارائه مدل برندسازی استراتژیک: رویکرد ترکیبی نظریه داده بنیاد و مدلسازی معادلات ساختاری

صفحه 1-20

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ شهرام خلیل‌نژاد


علمی

3. بررسی تاثیر بهبود عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در رسانه‌های اجتماعی

صفحه 1-20

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ مرتضی انوشهء؛ نسیم آقایی


مستخرج از پایان نامه

4. رهبری دانش محور و تسهیم دانش

صفحه 1-20

بهروز قلیچ لی؛ نوید عزتی؛ حسین رحمتی


علمی

5. تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک در پرتو جو نوآورانه سازمانی

صفحه 1-20

حبیب الله طاهر پور کلانتری؛ سیده مریم حسینی


مستخرج از پایان نامه

6. مدل منظومه‌ای ایجاد کسب و کارهای نوپا و نوآور

صفحه 1-20

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


مستخرج از رساله

8. ارائه الگو رضایت_اعتماد با تاکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه

صفحه 1-20

ثنا حاجی صفارکرمانی؛ هرمز مهرانی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی


علمی-

11. تأثیر مسئولیت شرکت بر مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

صفحه 1-20

بلقیس باورصاد؛ فرج اله رحیمی؛ شیما معین فر


مستخرج از رساله

12. مدل‌سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک پویایی‌های سیستم در صنعت برق

صفحه 1-20

مجتبی امیدیان؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه