دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1391 

‌علمی

1. الگوی تعامل استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ

صفحه 15-42

محمد‌علی سبحان‌اللهی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ فرزانه اصلی‌بیگی


3. رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی

صفحه 71-100

اصغر اسکندری؛ مریم گیلانی؛ محمدرضا اردلان


6. جهت‌گیری استراتژیک و قابلیت‌های بازاریابی

صفحه 145-166

فریبرز رحیم‌نیا؛ آذر کفاش‌پور؛ ملیحه پوررضا