دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1391 

‌علمی

1. همسویی استراتژی های صادرات و عملکرد صادراتی

صفحه 15-34

فرج اله رهنورد؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری؛ ایمان محمدعلی تجریشی


3. اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه ها

صفحه 61-79

بهرام رنجبران؛ سید محمد رضا میر احمدی؛ کاظم ذبیح زاده


5. ارزیابی راهبردهای برند لوازم خانگی داخلی و خارجی از دید مشتریان ایرانی

صفحه 97-112

یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان؛ مجید محمدزمانی؛ امین انصاری


6. استراتژی مدیریت دانش کسب و کار

صفحه 113-127

نوید نظافتی؛ رضا رادفر؛ فاطمه ورعی