دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1391 

‌علمی

1. هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک

صفحه 15-34

علی رضائیان؛ محمد جواد نائیجی


2. تبیین و ارزیابی موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی

صفحه 35-53

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ محمد مهدی لطیفی


3. راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات

صفحه 55-75

عصمت مومنی؛ حمزه سهرابی؛ محمد اکبری محله کلائی


6. استراتژی‌های نگهداری و عملکرد کسب و کار

صفحه 115-132

محسن شفیعی نیک آبادی؛ شمس الضحی زمانلو