دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1390 

‌علمی

1. مشارکت در فعالیت های گروهی مدیریت استراتژیک و بهره وری

صفحه 15-34

محسن نوغانی‌دخت‌بهمنی؛ حمید مسعودی


3. تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)

صفحه 61-82

مسلم علی محمدلو؛ شبنم شاکر؛ سیدهادی میرقادری؛ مجید باب‌الحوائجی؛ محمد جواد قربانی


4. تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان

صفحه 83-102

غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان؛ عادل آذر؛ حمید علیخانی


5. راهبرد پویایی‌شناسی تأثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان

صفحه 103-122

سیدحبیب‌الله میرغفوری؛ علی مروتی‌ شریف‌آبادی؛ مرتضی مداح