دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1390 

‌علمی

1. معماری راهبردی سرمایه انسانی

صفحه 15-36

غلامحسین خورشیدی؛ غلامعلی طبرسا؛ عباس خدابخش


2. توازن مجدد راهبردی سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاری

صفحه 37-58

محمد اسماعیل فدائی‌نژاد؛ حمید بنائیان


3. جذابیت فرصت‌های صنعت اوراق کشتی در ایران

صفحه 59-81

جعفر سیاره؛ مجتبی عباسپور؛ شهرام جمالی کاپک


5. الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران

صفحه 99-116

حسن عباس زاده؛ حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی


6. تحلیل منابع نامشهود و رفتار صادراتی بر پایه نظریه منبع محور

صفحه 117-142

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ محمد علی فرهنگ نژاد