دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 1-281 

پژوهشی

1. چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی

صفحه 15-39

هانیه آزرمجو؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید ناصحی فر


4. مدیریت دانش مشتری و قابلیت‌های انطباق با محیط

صفحه 85-108

اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمد حمیدیان