دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 1-235 

پژوهشی

1. تدوین راهبرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بستر تجارت جهانی

صفحه 19-37

پریوش زاهدی تهرانی؛ ابراهیم وکیل یزدی؛ فاطمه خواجه فینی


3. تحلیل مسائل اجرای خط‌مشی‌های اداری

صفحه 67-95

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ فتاح شریف‌زاده؛ رسول معتضدیان


4. وضعیت آمادگی و سطح پذیرش توسعه صنعت گردشگری کشور

صفحه 97-111

فرخ قوچانی؛ بیژن خیری اوروندی؛ الهام ایران‌نژاد پاریزی


5. الگوی خلق ارزش برند در چارچوب آمیخته بازاریابی برند

صفحه 113-130

فریده رضایی‌فرد؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


6. علت‌یابی رویگردانی مشتریان با ارزش صنعت بانکداری

صفحه 131-144

میرزاحسن حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ علی‌اکبر جوکار؛ مهدی رضایی


9. تحلیل رقابتی بازار کاشی و سرامیک

صفحه 193-210

عباسعلی حاجی کریمی؛ ایمان صناعی


11. الگویابی نظام‌مند مدیریت راهبردی منابع انسانی

صفحه 235-259

سید جلیل لاجوردی؛ علی ملاجان؛ سحر کشاورز