دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 1-293 

‌علمی

1. رهیافت راهبردی تجدید‌‌ حیات شهری فرهنگ محور

صفحه 19-45

علی بنیادی نایینی؛ نشمین ایزدی


6. مدل جذب و نگهداری مشتریان راهبردی نظام بانکی

صفحه 125-151

نبی اله دهقان؛ محمود غلامی؛ محسن منصوری


10. طراحی مدل راهبردی ممیزی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران

صفحه 229-252

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ مریم حسان؛ سید رضا سیدجوادین؛ حسین صفری