تدوین استراتژی عملیات شرکتهای صنایع غذایی در شرایط رکود تورمی

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

به کارگیری استراتژی عملیات در صنایع مختلف به واسطه ارائه یک چارچوب تصمیم‏گیری مناسب بسیار حائز اهمیت است. در این میان، صنایع غذایی یکی از مهمترین زمینه‏هایی است که شرکت‏های فعال در این صنعت ملزم به اتخاذ یک استراتژی عملیات مشخص، به خصوص در شرایط بحران اقتصادی مثل رکود تورمی می‏باشند. در این مقاله با بکارگیری مدل ماتریس استراتژی عملیات، یک چارچوب برای تدوین استراتژی عملیات ارائه می‏شود. در این ماتریس، منظر بازار در قالب اهداف عملکردی (شامل کیفیت، سرعت، قابلیت اعتمادپذیری، قابلیت انعطاف‏پذیری و هزنیه) و منظر قابلیت‏های عملیات در چهار ناحیه تصمیم (شامل ظرفیت، شبکه تأمین، تکنولوژی فرایند و توسعه و سازماندهی) با هم در نظر گرفته می‏شود. در این پژوهش، بر پایه یک رویکرد توصیفی – تحلیلی، به مطالعه و تجزیه و تحلیل تحقیقات پیشین و ارزیابی شرایط مشابه در کشورهای دیگر پرداخته می‏شود. بر اساس تحلیل‏های صورت گرفته، راهکارهایی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک که می‏تواند یک برنامه راهبردی را در اختیار مدیران ارشد در شرایط رکود تورمی قرار دهد، ارائه می‏شود. بر این اساس مناسب‏ترین راهکار، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توسعه و سازماندهی می‏باشد که در این راستا، کاهش هزینه‏ها و افزایش کیفیت در یک چرخه پیوسته می‏تواند منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Operations Strategy of Food Industries in Stagnation Conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Parchami Afra 1
  • Javad Behnamian 2
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Due to the necessity to provide a proper decision framework, applying the operations strategy in different industries is very important. In this regard, food industries are one of the most important platforms where the corresponding companies should adopt a specific operations strategy, especially in the context of the economic crisis such as stagflation. In this paper, a framework for formulating an operational strategy using the operational strategy matrix model is presented. In this matrix, the market perspective in terms of performance objectives (including quality, speed, dependability, flexibility, and cost) and operations capabilities in four decision areas (including capacity, supply network, process technology, and development and organization) are considered together. In this research, based on a descriptive-analytical approach, the literature and similar conditions in other countries are discussed. Based on the carried out analyses, the type and nature of strategies are identified that provide a strategic plan for senior executives in the stagflation economic conditions. Accordingly, adopting the decisions corresponding to the development and organization are considered as the most appropriate solutions. In this regard, cost reduction and quality improvement can result in a substantial competitive position through a continuous cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operations strategy
  • Food Industry
  • Performance Criteria
  • Stagflation
  • Decision area

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 13 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1399