دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مستخرج از رساله

ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22034/smsj.2021.106585

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


علمی

شناسایی و ریشه یابی تصاویر ذهنی منفی از برند ملی صادراتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/smsj.2022.349876.1691

محمدرضا بلورپارسا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی


مستخرج از رساله

ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.22034/smsj.2020.119655

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


طراحی مدل هوشمند با رویکرد ترکیبی عصبی –فازی برای انتخاب استراتژی مادری در هلدینگ‌های معدنی ج.ا.ا (مطالعه موردی: هلدینگ شهاب سنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22034/smsj.2021.133849

ابوذر شکری؛ سید ضیاالدین قاضی زاده؛ شهناز پیروزفر؛ حمید توحیدی


بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22034/smsj.2021.134686

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی


تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/smsj.2021.138561

رامین روحی


طراحی مدل استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/smsj.2022.148428

علی منصوری کرمانشاهی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ شهرام خلیل‌نژاد


تدوین مدل راهبردی مدیریت آموزش عالی با تاکید بر مفهوم حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22034/smsj.2022.152862

محسن خسروی؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران


مستخرج از پایان نامه

تبیین راهبردهای توسعه درس ‌پژوهی بر اساس ماتریس‌های سوات و برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (مورد مطالعه: مدارس ابتدایی استان قم)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22034/smsj.2022.158745

سید روح اله باقری طباطبایی؛ زینب السادات اطهری؛ سید عبدالجابر قدرتیان


پژوهشی

ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند کسب‌وکارهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/smsj.2022.159240

جواد غلامیان؛ مسلم رمضان زاده؛ احمد محمودی؛ بهادر عزیزی


پٰژوهشی

تاثیر الگوی بازایابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با نقش میانجی تجربه حسی برند و عشق به برند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/smsj.2022.352106.1700

روح اله باقری؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری؛ زینت پارسائی


پژوهشی

طراحی الگوی پیاده‌سازی استراتژی هک رشد برای استارتاپ‌های استان لرستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/smsj.2023.165683

علی شریعت نژاد؛ سید نجم الدین موسوی؛ هادی رضایی نژاد


مستخرج از پایان نامه

شناسایی و واکاوی استراتژی های مناسب برای تاب آوری زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.22034/smsj.2023.166852

سمیه اسلامی فارسانی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ علی فرهادیان