دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی

1. طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


مستخرج از رساله

2. ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


3. مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


4. ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


مستخرج از پایان نامه

5. تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

اکبر مولایی؛ ناصر یزدانی؛ فاطمه کاظمی


6. شناسایی و اولویت‌بندی مکانیزم ها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی (مورد مطالعه : آموزش و پرورش ناحیه نطنز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1399

محمدجواد عصارزاده؛ حمید رضا عامل اردستانی؛ حسین ستوده آرانی


مستخرج از رساله

7. طراحی یک سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک استراتژی های مادری در مدیریت کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

ابراهیم رییسی سرکندیز؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی


8. ارائه مدلی پویا جهت ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

جواد ناصری؛ ناصر مبلغی


علمی

9. چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

رضا اسماعیل پور؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد


مستخرج از رساله

10. طراحی الگوی بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس)، پیشایندها و راهبردهای آن در صنعت محصولات مصرفی تند گردش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

زهرا ولی پوری؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


‌علمی

11. الگوی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

عباس زارعی هنزکی؛ هاشم آقازاده؛ مهین رحیم پور


مستخرج از پایان نامه

12. فواید فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با میانجی گری اصلاح فرایندهای کسب و کار سازمان(مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

حمیدرضا وزیری گهر؛ مجید خالقی راد


مستخرج از رساله

13. راهبردها و پدیده های ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

حمیدرضا دهقانی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


مستخرج از پایان نامه

14. طراحی چارچوب آینده‌نگاری توسعه منطقه‌ با محوریت تحولات اجتماعی و فرهنگی با رویکرد تلفیقی ماتریس تاثیرات متقاطع و سناریونویسی (مطالعه موردی: استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

حبیب زارع احمدآبادی؛ محسن رضا آخوندزاده؛ علی صفاری دربرزی


‌علمی

15. ارزیابی راهبردها در یک شرکت فناورانه دانشگاهی بر پایه رویکرد پویایی‌های سیستم (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

محمدمهدی ارشادی؛ حنبف کازرونی


مستخرج از رساله

16. تبیین مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد ایران با بکارگیری رویکرد تئوری داده بنیاد: مطالعه کیفی وکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

کریم رستمی زاده؛ هما درودی؛ علی محمدی


‌علمی

17. نگاهی راهبردی به شکوفایی در محل کار کارکنان: شناسایی پیشایندها در اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

عباسعلی رستگار؛ سجاد علیکرمی؛ اقبال جباری


علمی

18. سرمایه اجتماعی و رفتار هم‌خلقی ارزش: تحلیل نقش میانجی سرمایه ساختاری (موردمطالعه: شرکت‌های صادراتی کاشی و سرامیک استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

رضا سپهوند؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد


مستخرج از پایان نامه

19. الگوی کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

فاطمه انیسی؛ سید کاظم چاوشی


مستخرج از رساله

20. ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری با رویکرد تئوری داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

حسان العجی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی


21. طراحی مدل هوشمند با رویکرد ترکیبی عصبی –فازی برای انتخاب استراتژی مادری در هلدینگ‌های معدنی ج.ا.ا (مطالعه موردی: هلدینگ شهاب سنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

ابوذر شکری؛ سید ضیاالدین قاضی زاده؛ شهناز پیروزفر؛ حمید توحیدی


22. بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی


مستخرج از پایان نامه

23. تاثیر سازوکارهای یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

زینب چاوشی؛ وحید خاشعی


‌علمی

24. بررسی تأثیر استراتژی مشتری‌مداری بر عملکرد مالی با نقش میانجی قابلیت مدیریت منابع انسانی و نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

علی اصغری صارم؛ مرتضی عزیزی؛ مهدی اجلی


مستخرج از پایان نامه

25. تأثیر تغییر استراتژیک بر عملکرد سازمانی باتوجه‌به نقش میانجی یادگیری سازمانی و اثر تعدیلگر پویایی محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

الیاس لعل کاظمیان؛ سعید جعفری تیتکانلو


‌علمی

26. مدل‌سازی ساختاری تفسیری مؤلفه‌های کنترل راهبردی در دانشگاه (مورد مطالعه یکی از دانشگاه های استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

اویس ترابی؛ علیرضا علی اکبری رنانی؛ محمد شیخ غلامی


مستخرج از رساله

27. ارزیابی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی با رویکرد پویایی سیستمها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

لیلا ترکی؛ سعید جهانیان؛ نجمه کامیاب؛ ساناز شفیعی


مستخرج از پایان نامه

28. نقش آینده نگری راهبردی در خلق انعطاف پذیری راهبردی و تصمیم گیری عقلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

محمدعلی گل بو؛ ناصر یزدانی


مستخرج از رساله

29. تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

رامین روحی