دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی

طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


مستخرج از رساله

ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


راهبردها و پدیده های ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

حمیدرضا دهقانی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


تبیین مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد ایران با بکارگیری رویکرد تئوری داده بنیاد: مطالعه کیفی وکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

کریم رستمی زاده؛ هما درودی؛ علی محمدی


طراحی مدل هوشمند با رویکرد ترکیبی عصبی –فازی برای انتخاب استراتژی مادری در هلدینگ‌های معدنی ج.ا.ا (مطالعه موردی: هلدینگ شهاب سنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

ابوذر شکری؛ سید ضیاالدین قاضی زاده؛ شهناز پیروزفر؛ حمید توحیدی


بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی


تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

رامین روحی


طراحی مدل استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/smsj.2022.148428

علی منصوری کرمانشاهی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ شهرام خلیل‌نژاد


ارائه مدل فرآیندیِ پیاده‌سازی سازمان آراسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

رضا نجاری؛ بهرام دستان؛ محمدجواد حضوری؛ سید علی اکبر احمدی


تدوین مدل راهبردی مدیریت آموزش عالی با تاکید بر مفهوم حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

محسن خسروی؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران


پژوهشی

مرور نظام‌مند ارتباط بین نهادها و توسعه کارآفرینی منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

بهمن خداپناه؛ محمد علی مرادی؛ حمید پاداش؛ کمال سخدری


مستخرج از پایان نامه

تبیین راهبردهای توسعه درس ‌پژوهی بر اساس ماتریس‌های سوات و برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (مورد مطالعه: مدارس ابتدایی استان قم)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22034/smsj.2022.158745

سید روح اله باقری طباطبایی؛ زینب السادات اطهری؛ سید عبدالجابر قدرتیان


پژوهشی

ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند کسب‌وکارهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1401

جواد غلامیان؛ مسلم رمضان زاده؛ احمد محمودی؛ بهادر عزیزی


پٰژوهشی

تاثیر الگوی بازایابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با نقش میانجی تجربه حسی برند و عشق به برند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/smsj.2022.352106.1700

روح اله باقری؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری؛ زینت پارسائی