دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی

1. طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


مستخرج از رساله

2. طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


3. ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


مستخرج از پایان نامه

4. سطح بندی ساختاری اهداف استراتژیک در شرکت فولاد آلیاژی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

حسین محبی؛ یاسر امیری


‌علمی

5. بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تجربه مشتری در شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

جواد زارع؛ حامد مختاری


6. مدل راهبردی شبکه سازی فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع مبتنی بر تئوری نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

مهدی مرادی؛ علیرضا ایرج پور؛ مرتضی موسی خانی؛ محمود شیخ حسنی


مستخرج از رساله

7. آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

بهزاد سوکی؛ رضا نجف بیگی؛ کرم اله دانشفرد


8. مدیریت دانایی در مسیر آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

بهزاد آسمان نسب؛ محسن قدمی


‌علمی

9. پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی و نقش آن در تبیین راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی با توجه به نقش میانجیگری اخلاق سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

علی میر؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی نقدهی؛ علیرضا مرادی


10. تدوین استراتژی‏ مبتنی بر سناریو در شرایط عدم قطعیت‏های جدی: مطالعه موردی در یک شرکت پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

محمد ابویی اردکان؛ سونا بایرام زاده؛ ندا سلطان محمدی


علمی

11. طراحی الگوی مدیریت عملکرد راهبردی در سازمان‌های بزرگ مهندسی (موردمطالعه: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

اویس ترابی؛ روح اله تولایی؛ غلامحسین نیکوکار


‌علمی

12. طراحی و تبیین مدل کنترل استراتژیک گمرک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

سجاد اعتمادیان؛ محمد مهدی پرهیزگار


13. طراحی مدل آوای سازمانی در سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

احمد علی یزدان پناه؛ امیر احسانی؛ عین الله خاقانی


مستخرج از پایان نامه

14. ارائه مدل پارادایمی راهبردهای تامین مالی کسب و کارهای نوپای نوآور با استفاده از تئوری داده بنیاد چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


مستخرج از رساله

15. مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


16. ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


‌علمی

17. طراحی مدل مفهومی استراتژی‌های کاهش اثر شلاقی در زنجیره‌های تأمین حلقه بسته (مورد مطالعه: صنایع تولید روغن خودرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

علی صفاری دربرزی؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان


مستخرج از رساله

18. ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

رسول ثانوی فرد؛ محمد احمدی؛ علی حمیدی زاده


مستخرج از پایان نامه

19. شناسایی و اولویت‌بندی موانع کلیدی اجرای استراتژی در سازمان‌های فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

پرهام شهبازی؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ مهدی ابراهیمی


‌علمی

20. تحلیل اثر سرمایه اطلاعاتی در بهبود عملکرد کسب و کارهای نوپا با نقش میانجیگری فرصت‌شناسی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

رضا سپهوند؛ عبداله ساعدی


مستخرج از پایان نامه

21. تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی از طریق استراتژی رقابتی و مزیت موقعیتی با نقش تعدیل‌گر نوآوری دوجانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

الهام عموعموها؛ ناصر یزدانی


22. تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

اکبر مولایی؛ ناصر یزدانی؛ فاطمه کاظمی


23. تبیین نقش بازی‌وارسازی در سنجش تفکر سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

معصومه تابناک؛ سید یعقوب حسینی


مستخرج از رساله

24. طراحی الگوی بدبینی سازمانی دردانشگاه ( مورد مطالعه دانشگاه های دولتی،آزاد و پیام نور شهرستان کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

جواد شکرریز؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری


مستخرج از پایان نامه

25. تحلیل و اولویت بندی معیارهای پایداری در تصمیم‌گیری راهبردی سازمانی، مورد مطالعه: شرکت تولید روی بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مریم سلیمانی؛ عاطفه رسته


26. شناسایی و اولویت‌بندی مکانیزم ها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی (مورد مطالعه : آموزش و پرورش ناحیه نطنز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1399

محمدجواد عصارزاده؛ حمید رضا عامل اردستانی؛ حسین ستوده آرانی


مستخرج از رساله

27. طراحی یک سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک استراتژی های مادری در مدیریت کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

ابراهیم رییسی سرکندیز؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی


‌علمی

28. ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایند‌های راهبردی توسعه کسب‌وکارهای خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

محمدرضا فلاح


علمی

29. تدوین راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

سید وحید عبادی؛ حنیف کازرونی؛ داریوش سمنانی


مستخرج از پایان نامه

30. شناسایی ساختار دانشی و روند پژوهشی حوزه قابلیت‌های پویا با استفاده از روش مدل‌سازی موضوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

علی حیدری؛ مجتبی تلافی داریانی


مستخرج از رساله

31. سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

وجه الله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


علمی

32. تبیین و بررسی ارتباط میان استراتژی‌های مراکز رشد دانشگاهی در جهت جهش تولید (مورد مطالعه: استان‌های دریایی جنوبی کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

سید مجتبی حسینی بامکان؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان؛ میلاد ضیائیان


مستخرج از رساله

33. ارائه مدلی پویا جهت ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

جواد ناصری؛ ناصر مبلغی


‌علمی

34. الگوی پارادایمی جامعه دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

ناصر رحمدل


35. کارکردهای استراتژی بازاریابی چند سویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

روح اله باقری؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری