دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی

1. طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


مستخرج از رساله

2. ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


‌علمی

3. بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تجربه مشتری در شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

جواد زارع؛ حامد مختاری


4. مدل راهبردی شبکه سازی فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع مبتنی بر تئوری نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

مهدی مرادی؛ علیرضا ایرج پور؛ مرتضی موسی خانی؛ محمود شیخ حسنی


مستخرج از رساله

5. مدیریت دانایی در مسیر آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

بهزاد آسمان نسب؛ محسن قدمی


‌علمی

6. پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی و نقش آن در تبیین راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی با توجه به نقش میانجیگری اخلاق سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

علی میر؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی نقدهی؛ علیرضا مرادی


7. طراحی و تبیین مدل کنترل استراتژیک گمرک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

سجاد اعتمادیان؛ محمد مهدی پرهیزگار


8. طراحی مدل آوای سازمانی در سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

احمد علی یزدان پناه؛ امیر احسانی؛ عین الله خاقانی


مستخرج از رساله

9. مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


10. ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


‌علمی

11. طراحی مدل مفهومی استراتژی‌های کاهش اثر شلاقی در زنجیره‌های تأمین حلقه بسته (مورد مطالعه: صنایع تولید روغن خودرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

علی صفاری دربرزی؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان


مستخرج از رساله

12. ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

رسول ثانوی فرد؛ محمد احمدی؛ علی حمیدی زاده


مستخرج از پایان نامه

13. تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

اکبر مولایی؛ ناصر یزدانی؛ فاطمه کاظمی


مستخرج از رساله

14. طراحی الگوی بدبینی سازمانی دردانشگاه ( مورد مطالعه دانشگاه های دولتی،آزاد و پیام نور شهرستان کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

جواد شکرریز؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری


مستخرج از پایان نامه

15. تحلیل و اولویت بندی معیارهای پایداری در تصمیم‌گیری راهبردی سازمانی، مورد مطالعه: شرکت تولید روی بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مریم سلیمانی؛ عاطفه رسته


16. شناسایی و اولویت‌بندی مکانیزم ها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی (مورد مطالعه : آموزش و پرورش ناحیه نطنز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1399

محمدجواد عصارزاده؛ حمید رضا عامل اردستانی؛ حسین ستوده آرانی


مستخرج از رساله

17. طراحی یک سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک استراتژی های مادری در مدیریت کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

ابراهیم رییسی سرکندیز؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی


‌علمی

18. ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایند‌های راهبردی توسعه کسب‌وکارهای خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

محمدرضا فلاح


مستخرج از رساله

19. سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

وجه الله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


علمی

20. تبیین و بررسی ارتباط میان استراتژی‌های مراکز رشد دانشگاهی در جهت جهش تولید (مورد مطالعه: استان‌های دریایی جنوبی کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

سید مجتبی حسینی بامکان؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان؛ میلاد ضیائیان


مستخرج از رساله

21. ارائه مدلی پویا جهت ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

جواد ناصری؛ ناصر مبلغی


‌علمی

22. الگوی پارادایمی جامعه دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

ناصر رحمدل


23. کارکردهای استراتژی بازاریابی چند سویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

روح اله باقری؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری


علمی

24. چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

رضا اسماعیل پور؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد


‌علمی

25. تدوین استراتژی ارتقای بهره‌وری سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

مهدی علی‌محمدی؛ جواد بهنامیان


مستخرج از رساله

26. طراحی الگوی بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس)، پیشایندها و راهبردهای آن در صنعت محصولات مصرفی تند گردش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

زهرا ولی پوری؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


‌علمی

27. الگوی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

عباس زارعی هنزکی؛ هاشم آقازاده؛ مهین رحیم پور


علمی

28. ارائه یک رویکرد نوین برای ارزیابی استراتژی‌های سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

حمزه آقابابایی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض


29. تحلیل چند سطحی راهبردهای رسانه اجتماعی با منظومه عملکرد شغلی کارکنان »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

مریم اخوان خرازیان؛ محسن آقا علیخانی


مستخرج از پایان نامه

30. فواید فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با میانجی گری اصلاح فرایندهای کسب و کار سازمان(مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

مجید خالقی راد؛ حمیدرضا وزیری گهر


مستخرج از رساله

31. طراحی مدل هماهنگ‏سازی زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

رضا جلیل؛ عزت اله اصغری زاده؛ عالیه کاظمی


‌علمی

32. تأثیر عوامل شخصی و سازمانی بر نگرش نسبت به نوآوری مشترک در راستای عملکرد توسعه خدمات جدید (مورد مطالعه صنعت بانکداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ علیرضا حمیدزاده؛ الله یار بیگی فیروزی


مستخرج از رساله

33. مدلی برای اجرای استراتژی مبتنی بر نظریه داده بنیاد در شرکت های دانش بنیان بر اساس رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

لادن صیاف؛ مهدی حقیقی کفاش؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ وحید خاشعی