دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

1. مدل راهبردی عملکرد کسب و کارهای الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

سلطانعلی شهریاری؛ سعید جعفری نیا؛ احمد کاربخش


2. ارزیابی پویای اثربخشی سیاست‌های توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

مهدی باستان؛ لیلا عزیزی؛ علی محمد احمدوند


3. راهبرد سرمایه‌گذاری بر اساس رابطه تغییرات دما و ارزش شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

علیر ضا جعفری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله طالب نیا


مستخرج از رساله

4. طراحی مدل آسیب شناسی خط مشی در حوزه تعاون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1398

مجتبی کاظمی رهبر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


5. الگوی روابط بین پیشایندهای رهبری شبکه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1397

روح اله شریفی؛ حسن الوداری؛ رضا رسولی؛ محمد منتظری


علمی - پژوهشی

6. ارائه چارچوب استراتژی گسترش بازار داخلی صنعت کفش(مطالعه موردی کفش هیدج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398

حمید ذوالقدر؛ داریوش طهماسبی؛ علی ذوالقدر


مستخرج از پایان نامه

7. شناسایی و دسته بندی چالشهای حرکت استراتژیک محصول محوری به خدمات محوری در شرکتهای تولید کننده(مورد مطالعه:صنعت تولید ماشین آلات سنگین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1397

خدیجه مفاخری؛ حمیدرضا سعیدنیا


مستخرج از رساله

8. مدل سازی اثربخشی راهبردهای سرمایه گذاری در روابط مشتری در صنعت بانکداری با تاکید بر رابطه گرایی مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی در تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1398

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ وحید رضا میرابی؛ شهرام زارع


9. تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

رومینا ربانی؛ سید مهدی جلالی؛ حسن مهرمنش


مستخرج از پایان نامه

10. ارائه یک مدل پویایی شناسی سیستم ها برای پیش بینی جمعیت دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول کشور و برنامه ریزی فضای مدارس این مقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

میر سامان پیشوایی؛ سیده سارا موسوی


علمی - پژوهشی

11. بررسی نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تاثیر بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

تورج حسن زاده ثمرین؛ روزبه حبیبی؛ سوگند صابری


12. تاثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‌گری رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک (مورد مطالعه شرکت‌های حاضر در INOTEX)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ شیرین اسدی خانقاه


13. فراروش پایان‌نامه‌های حوزه استراتژی در ایران (موردمطالعه: دانشگاه‌های سطح یک تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


14. واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی بر بهبود عملکرد: نقش تعدیلگری خودکارآمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


15. طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

زهرا اکبری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ امیرهوشنگ نظرپوری