دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری

1. طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


مستخرج از رساله

2. ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


3. مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1399

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


4. ارائه الگوی توسعه خوشه‌های صنعتی(مورد مطالعه صنعت پلاستیک کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


5. طراحی یک سیستم هوش مصنوعی فازی در انتخاب سبک استراتژی های مادری در مدیریت کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

ابراهیم رییسی سرکندیز؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی


6. طراحی الگوی بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس)، پیشایندها و راهبردهای آن در صنعت محصولات مصرفی تند گردش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

زهرا ولی پوری؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


7. راهبردها و پدیده های ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

حمیدرضا دهقانی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


8. تبیین مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد ایران با بکارگیری رویکرد تئوری داده بنیاد: مطالعه کیفی وکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

کریم رستمی زاده؛ هما درودی؛ علی محمدی


پژوهشی

9. نگاهی راهبردی به شکوفایی در محل کار کارکنان: شناسایی پیشایندها در اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

عباسعلی رستگار؛ سجاد علیکرمی؛ اقبال جباری


مستخرج از پایان نامه

10. الگوی کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

فاطمه انیسی؛ سید کاظم چاوشی


مستخرج از رساله

11. طراحی مدل هوشمند با رویکرد ترکیبی عصبی –فازی برای انتخاب استراتژی مادری در هلدینگ‌های معدنی ج.ا.ا (مطالعه موردی: هلدینگ شهاب سنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

ابوذر شکری؛ سید ضیاالدین قاضی زاده؛ شهناز پیروزفر؛ حمید توحیدی


12. بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی


مستخرج از پایان نامه

13. تاثیر سازوکارهای یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

زینب چاوشی؛ وحید خاشعی


پژوهشی

14. بررسی تأثیر استراتژی مشتری‌مداری بر عملکرد مالی با نقش میانجی قابلیت مدیریت منابع انسانی و نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

علی اصغری صارم؛ مرتضی عزیزی؛ مهدی اجلی


مستخرج از پایان نامه

15. تأثیر تغییر استراتژیک بر عملکرد سازمانی باتوجه‌به نقش میانجی یادگیری سازمانی و اثر تعدیلگر پویایی محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

الیاس لعل کاظمیان؛ سعید جعفری تیتکانلو


پژوهشی

16. مدل‌سازی ساختاری تفسیری مؤلفه‌های کنترل راهبردی در دانشگاه (مورد مطالعه یکی از دانشگاه های استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

اویس ترابی؛ علیرضا علی اکبری رنانی؛ محمد شیخ غلامی


مستخرج از رساله

17. ارزیابی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی با رویکرد پویایی سیستمها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

لیلا ترکی؛ سعید جهانیان؛ نجمه کامیاب؛ ساناز شفیعی


مستخرج از پایان نامه

18. نقش آینده نگری راهبردی در خلق انعطاف پذیری راهبردی و تصمیم گیری عقلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

محمدعلی گل بو؛ ناصر یزدانی


مستخرج از رساله

19. تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

رامین روحی


20. تبیین تطبیقی ریشه‌یابی شروط محدودکننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

بهمن الفی؛ مظفر باشکوه


21. گونه شناسی نظریه‌های زمینه‌ساز استراتژی باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی الیاسی


22. طراحی مدل استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

علی منصوری کرمانشاهی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ شهرام خلیل‌نژاد