دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی

1. طراحی الگوی تغییر استراتژی کانال توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محمد باشکوه


مستخرج از رساله

2. طراحی مدل آسیب شناسی خط مشی در حوزه تعاون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1398

مجتبی کاظمی رهبر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


3. طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


4. ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


علمی-

5. ارایه الگوی پیاده سازی تجارت اجتماعی با توجه به نقش سرمایه‌اجتماعی در بین کسب وکارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری


مستخرج از پایان نامه

6. سطح بندی ساختاری اهداف استراتژیک در شرکت فولاد آلیاژی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

حسین محبی؛ یاسر امیری


علمی-

7. بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تجربه مشتری در شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

جواد زارع؛ حامد مختاری


8. واکاوی اصول و راهبردهای تحقق شهر ایرانی_اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

اصغر مولائی


مستخرج از پایان نامه

9. ارزیابی پویای عملکرد دانشگاه بوسیله‌ی شبیه سازی کارت امتیازی متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل جنبه سرایی؛ محمد رضا بهبودی


علمی-

10. مدل راهبردی شبکه سازی فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع مبتنی بر تئوری نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

مهدی مرادی؛ علیرضا ایرج پور؛ مرتضی موسی خانی؛ محمود شیخ حسنی


مستخرج از رساله

11. آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای محلی (مطالعه موردی شورای شهر و شهرداریهای استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

بهزاد سوکی؛ رضا نجف بیگی؛ کرم اله دانشفرد


مستخرج از پایان نامه

12. کاربرد استراتژی تمایز در ارتقای عملکرد کسب وکار باشگاه های ورزشی با تاکید بر بازاریابی صدا و مدیریت دانش مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

حسین براخاص؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار


علمی-

13. تحلیل تجربیات پدیدار شناسی بُعد تفکر استراتژیک به روش دیکلمن : عنصر مغفول در برنامه‌ریزی استراتژیک گمرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

سجاد اعتمادیان؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ جمشید سالار


مستخرج از رساله

14. مدیریت دانایی در مسیر آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

بهزاد آسمان نسب؛ محسن قدمی


علمی

15. تحلیل نقش قابلیت‌های مدیریتی و عملیاتی استراتژی دیجیتال و فرهنگ دیجیتال بر بهره‌وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

توحید فیروزان سرنقی؛ داریوش طهماسبی؛ علی عابدینی


علمی-

16. پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی و نقش آن در تبیین راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی با توجه به نقش میانجیگری اخلاق سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

علی میر؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی نقدهی؛ علیرضا مرادی


17. پویایی شوک تغییرات قیمت بنزین: سیاست تثبیت یا تغییر تدریجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

علی حاجی غلام سریزدی


18. توسعه و تحول علم و فن‌آوری در یک سازمان دانش‌بنیان از منظر سرمایه فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

محمدرضا زاهدی؛ رضا رسولی؛ فریدون قاسمی