موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 127
101. ارزش‌های فرهنگی فردی و سبک‌های مذاکره مطابق هوش فرهنگی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 171-186

رضا سپهوند؛ ًصابر تقی پور


102. تأثیر مسئولیت شرکت بر مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 187-204

بلقیس باورصاد؛ فرج اله رحیمی؛ شیما معین فر


103. مدل‌سازی پویای بهینگی زنجیره تأمین صنعت برق کشور

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 205-227

مجتبی امیدیان؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه


104. شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 1-18

سیدرضا سیدجوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباسعلی رستگار؛ مجتبی بهرامی


105. تحلیل راهبردی حوزه‌ی فناوری‌های عصبی در کشور

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 19-35

علی ترابی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور


106. طراحی راهبردی مدل مدیریت مشارکتی شهر

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 59-76

مصطفی جعفری


107. تراژدی منابع مشترک در استفاده از منابع آب‌های زیر زمینی در بخش کشاورزی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 77-98

مهدی مقدم منش؛ سعید پورمعصومی لنگرودی


108. راهبرد توانمندسازی سازمانی برنامه‌های بهبود خدمات

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 99-117

حسین منصوری؛ محمد غفورنیا


112. تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‌گری رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 189-212

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ شیرین اسدی خانقاه


113. الگوی خط‌مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 213-231

مهدی مصلحی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پور کیانی


115. چارچوب پیاده‌سازی کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت مادر

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 15-38

حمیدرضا یزدانی؛ نسترن علئی؛ علی مقدم زاده؛ حسن زارعی متین


116. تدوین استراتژی عملیات شرکت‌‏های صنایع غذایی در شرایط رکود تورمی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 39-56

علی پرچمی افرا؛ جواد بهنامیان


117. ارزیابی و اعتباریابی الگوی توسعه برنامه‌ریزی راهبردهای منابع انسانی ریسک‌محور

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 57-73

علی اندایش؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور


118. واکاوی نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌ای بیمه بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات‌ و حق‌شناسی وی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 75-91

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ نجمه مقدم زاده؛ هوشمند باقری قره بلاغ


120. مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار سبز در صنعت سیمان

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 111-137

هوشنگ عاشقی اسکوئی؛ طاهره قربان‌زاده


121. خلاقیت سازمانی از دیدگاه دانشگاهیان

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 217-228

فاطمه اردو؛ الهه عرب زاده


122. شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 19-43

الهام وحیدی نیا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ ندا عبدالوند


123. تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 45-68

اکبر عالم تبریز؛ مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی


124. فراروش تحقیقات دانشگاهی حوزه استراتژی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 71-105

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


125. واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 107-128

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی