کلیدواژه‌ها = شرکت‌های دانش‌بنیان
تعداد مقالات: 6
1. الگوی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 25-48

محمدرضا تقوا؛ رامین دهقانی؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


2. طراحی الگوی پیاده‌سازی سرمایه فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 113-136

میرعلی سیدنقوی؛ وحید ناصحی فر؛ حامد دهقانان؛ محمد خسروی


3. شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک

دوره 10، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 123-150

ندا شاه سیاه؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی


4. الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 41-60

سعید صحت؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ رضا سلامی؛ مجتبی افشاریان


5. بداهه‌گرایی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در محیط‌های پیچیده

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 47-71

اعظم تبرایی؛ وحید خاشعی