کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار و روند شبکه‌های موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 85-112

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد