کلیدواژه‌ها = عملکرد صادراتی
تعداد مقالات: 4
2. تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 155-175

عبدالحسین کرمپور؛ ابوالقاسم ابراهیمی


3. همسویی استراتژی های صادرات و عملکرد صادراتی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 15-34

فرج اله رهنورد؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری؛ ایمان محمدعلی تجریشی


4. ارائه الگویی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد رقابتی تمایز در صنعت کانی غیر فلزی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 119-140

منیژه قره چه؛ اکبر عالم تبریز؛ عبدالحسین کرمپور