کلیدواژه‌ها = آینده‌نگاری
طراحی چارچوب آینده‌نگاری توسعه منطقه‌ با محوریت تحولات اجتماعی و فرهنگی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 73-95

10.22034/smsj.2022.130604

حبیب زارع احمدآبادی؛ محسن رضا آخوندزاده؛ علی صفاری دربرزی


آینده‌نگاری مبتنی بر فنون شناختی

دوره 4، شماره 15، آذر 1392، صفحه 57-91

محمد علی شفیعا؛ محمد رحیمی مقدم؛ کامبیز بدیع