کلیدواژه‌ها = مدل سه شاخگی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان‌های چند سطحی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 175-201

زهرا اکبری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ امیرهوشنگ نظرپوری