کلیدواژه‌ها = حکمرانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های حکمرانی نوآوری در سطح کلان و بررسی حکمرانی نوآوری ترکیه بر اساس آنها

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 1-20

حسین محمدخانی غیاثوند؛ محمدرضا محمدعلیها


2. طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان‌های چند سطحی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 175-201

زهرا اکبری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ امیرهوشنگ نظرپوری


3. ارائه الگوی اجرای خط‌مشی فقرزدایی در ایران براساس سند چشم‌انداز بیست ساله

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 233-266

فاطمه ثنایی اعلم؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم اله دانش فرد