کلیدواژه‌ها = نوآوری
تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری

دوره 13، شماره 51، مهر 1401

مهدی اجلی؛ محمد مهدی مظفری؛ هومن طلوعی


الگوی ناحیه نوآوری دانشگاهی به‌منظور تحقق سیاست‌های دانشگاه کارآفرین

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 213-230

10.22034/smsj.2022.125343

عباس زارعی هنزکی؛ هاشم آقازاده؛ مهین رحیم پور


راهبردهای تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 45-64

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


مدل منظومه‌ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 95-111

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلان حکمرانی نوآوری

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 113-138

حسین محمدخانی غیاثوند؛ محمدرضا محمدعلیها


طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه‌های ارتقای آن در شرکت‌های تولیدی

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 19-51

علیرضا علی احمدی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ ناهید ساروی مقدم


شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 89-106

بهروز قلیچ‌لی؛ عاطفه مکانی


ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تأثیر آن بر نوآوری سازمانی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 145-167

جعفر بیک‌زاد؛ فریبا سلطانی


تحلیل راهبردی کارکردهای مدیریت کیفیت جامع و رفتار مشتری

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 153-172

داوود طالبی؛ پرویز دبیر؛ پرنیان امامی


نیروهای رقابتی و کاربرد دانش برای بهبود عملکرد زنجیرة تأمین

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 165-192

کامبیز شاهرودی؛ فاضله بابایی قاسم‌آبادی


اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های هلدینگ

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 101-123

سید محمد میرمحمدی؛ محمدمهدی ایزدخواه؛ سید محمدحسین حسینی


تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 113-126

سید محمد مقیمی؛ اصغر صدقی زاده؛ احمد جعفرزاده کوچکی؛ عزت نظری