کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های حکمرانی نوآوری در سطح کلان و بررسی حکمرانی نوآوری ترکیه بر اساس آنها

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 1-20

حسین محمدخانی غیاثوند؛ محمدرضا محمدعلیها


2. مدل منظومه‌ای ایجاد کسب و کارهای نوپا و نوآور

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 1-20

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


3. طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه‌های ارتقای آن در شرکت‌های تولیدی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 19-51

علیرضا علی احمدی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ ناهید ساروی مقدم


4. شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 89-106

بهروز قلیچ‌لی؛ عاطفه مکانی


5. ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تأثیر آن بر نوآوری سازمانی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 145-167

جعفر بیک‌زاد؛ فریبا سلطانی


6. تحلیل راهبردی کارکردهای مدیریت کیفیت جامع و رفتار مشتری

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 153-172

داوود طالبی؛ پرویز دبیر؛ پرنیان امامی


7. نیروهای رقابتی و کاربرد دانش برای بهبود عملکرد زنجیرة تأمین

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 165-192

کامبیز شاهرودی؛ فاضله بابایی قاسم‌آبادی


8. اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های هلدینگ

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 101-123

سید محمد میرمحمدی؛ محمدمهدی ایزدخواه؛ سید محمدحسین حسینی


9. تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 113-126

سید محمد مقیمی؛ اصغر صدقی زاده؛ احمد جعفرزاده کوچکی؛ عزت نظری