کلیدواژه‌ها = عملکرد
تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 245-264

10.22034/smsj.2022.157946

مهدی اجلی؛ محمد مهدی مظفری؛ هومن طلوعی


واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی

دوره 10، شماره 40، بهمن 1398، صفحه 107-128

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از طریق راهبرد هم‌رقابتی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 23-46

مرتضی سلطانی؛ سید محمدباقر جعفری؛ راضیه بی‌ننده


بداهه‌گرایی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در محیط‌های پیچیده

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 47-71

اعظم تبرایی؛ وحید خاشعی


نقش کارآفرینی راهبردی در ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش عمومی‌

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 109-126

محمد جواد نائیجی؛ الهام خراسانی


شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 15-37

محمد علی حقیقی؛ ساره ابراهیمی؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید

دوره 4، شماره 14، شهریور 1392، صفحه 15-33

جمشید سالار؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ فرج‌الله رحیمی


الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 95-139

شمس السادات زاهدی؛ ابراهیم شیخ