کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 107-128

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


2. ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از طریق راهبرد هم‌رقابتی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 23-46

مرتضی سلطانی؛ سید محمدباقر جعفری؛ راضیه بی‌ننده


3. بداهه‌گرایی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در محیط‌های پیچیده

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 47-71

اعظم تبرایی؛ وحید خاشعی


4. نقش کارآفرینی راهبردی در ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش عمومی‌

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 109-126

محمد جواد نائیجی؛ الهام خراسانی


5. شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 15-37

محمد علی حقیقی؛ ساره ابراهیمی؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


6. گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 15-33

جمشید سالار؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ فرج‌الله رحیمی


7. الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 95-139

شمس السادات زاهدی؛ ابراهیم شیخ